HOTARAREA nr. 107/27.04.2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile in orasul Nadlac + ANEXA + Model cerere atestat + Model atestat + Model tabel evidenta

HOTARAREA nr. 57/30.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din oraşul Nădlac + ANEXA

Taxele speciale divort pot fi contestate pana la data de 25.01.2011

„PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, având sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, Jud. Arad, anunţă locuitorii oraşului că s-au elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei următoarele proiecte de acte normative:

  1. proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere
  2. proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2011 + Referat + Anexa
  3. proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011 + ANEXA1 piata + ANEXA2 stare civila + ANEXA3 urbanism + ANEXA4 protectie civila + ANEXA5 salubritate + ANEXA6 SVSU + ANEXA6 SMURD + ANEXA7 taxe speciale impozite
  4. proiectul de hotărâre privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localităţii, în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care deţin în proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte construcţii + Zonare actual + Propuneri zonare

        Sugestii, propuneri sau  opinii cu privire la proiectele de acte normative se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 15.12.2010.

ANUNT

În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, astfel somaţiile şi titlurile executorii nr. 4331/1, 4331/15.04.2010,5214/1,5214/10.05.2010,8984/1,8984/31.082010,12998/1,12998/23.11.2010,5055/1,5055/06.04.2011,6637/1,6637/18.05.2 1 pentru contribuabilul pe numele PIU MIHAI cu domiciliul în Nădlac, str. Griviţei, nr.72, jud. Arad. Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal emitent. Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 18.05.2011. Dacă aveţi nelămuriri în legatură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna Deteşan Camelia, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257-474345.

PROCES – VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţiile de comunicare prevăzute la art.44 alin.(2) lit.a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Deteşan Camelia, inspector de specialitate, am procedat , în conformitate cu dispoziţiile art.44 alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. În acest sens s-a afişat în data de 18.05.2011, concomitent la sediul Primăriei Oraşului Nădlac şi pe pagina de Internet a Primăriei oraşului Nădlac-www.nădlac.ro,anunţul nr.6661 din data de 18.05.2011.

Program Tineri

Declaratii de casatorie