Consiliul local al orasului Nadlac se întruneste în sedinta ordinara pentru data de 28.12.2011, orele 17,oo, la sediul Primariei orasului Nadlac, la care se propune urmatorul proiect al ordinei de zi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala în administratia publica, puteti consulta proiectele de hotarâri ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local al Orasului Nãdlac, pe acest site accesând butonul Proiecte hotãrâri

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2006

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2006

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2007

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2007

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2008

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2008

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2009

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2009

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2010

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2010

Program Tineri

Declaratii de castorie